Arbeten på Östernäs i Ljusdal

Området Östernäs i Ljusdal är ett gammalt industriområde där stora delar nu planerats om till parkområde med en ny lokalgata.

Ny lokalgata genom Östernäs

Nybyggnation av kontor vid Värmeverket

Anläggning av ny park och skatepark