Markarbeten i Järvsöbranten

Markarbeten inför nybyggnationer av fritidshus samt vägar i Järvsöbranten.